BlanketterAvtal

Alla familjehem skall ha ett skriftligt avtal med kommunen, som reglerar: den överenskomna tiden för placeringen, uppsägningstid, den ekonomiska ersättningen, försäkringsfrågor och annat.

Genomförandeplan

När man gör en placering i familjehem skall en genomförandeplan (tidigare behandlingsplan) upprättas. Planen tar upp viktiga punkter som gör att vi får struktur på och en målsättning för vårt uppdrag som familjehem.

För dessa ändamål har FaCO tagit fram en speciella blanketter för både avtal och genomförandeplan som gör det enklare och även minskar risken att man glömmer bort viktiga delar, när dessa handlingar skall upprättas.

Fyll i nedan vad du vill beställa

Blanketterna kan man köpa dem både i digital form att fylla i på nätet eller som utskrift.


  Avtal 25:-


  Genomförandeplan 50:-

  Namn (obligatoriskt)

  Adress (obligatoriskt)

  Postnummer (obligatoriskt)

  Postadress (obligatoriskt)

  E-post (obligatoriskt)

  Fakturan skickas via e-post. Om du av någon anledning inte kan ta emot fakturor via e-post, ange detta i meddelanderutan.

  Meddelande