DeklarationDet är snart dags att deklarera. Som familjehem, jourhem och kontaktfamilj så är inte ovanligt att man får restskatt. Om man har inkomster från flera håll kan det innebära att man når taket för statlig inkomstskatt på den sammanlagda inkomsten. Ett tips är att jämka för att minska risken för restskatt eller iallafall att summan blir lägre. Jämkning kan man göra via Skatteverkets hemsida när som helst under året.

Så här gör du avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration.

① Inkomster – Tjänst
Ruta 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
Här finns arvodet medräknat.

Ruta 1.2 Kostnadsersättningar
Här står en summa förtryckt med den omkostnadsersättning man fått utbetalt. Den summan ska dras av i sin helhet under punkt 2, se nedan.

② Avdrag – Tjänst Ruta
2.4 Övriga utgifter
Man får bara göra avdrag för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. Fyll i hela beloppet, skatteverket drar sedan bort allt utom de 5 000 kronorna, som vi får betala skatt på.
Har man missat att göra avdrag så kan man få ändrat i deklarationen. Kontakta skatteverket för mer information.

Mer information
FaCO – Ersättningar och deklaration
Skatteverket – Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag