Hållbar socialtjänstlag – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Nu är det dags för en ny socialtjänstlag. Den första socialtjänstlagen kom för 38 år sedan.  Det är nu 20 år sedan det var en översyn av lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Under åren har det tillkommit paragrafer och några lagar har fått lov att ändras eller tas bort.

Arbetet med nya socialtjänstlagen startade 2017 och direktiven var då att den nya lagen inte skulle öka kostnaderna för kommunerna. 2018 gav regeringen ett tilläggsdirektiv där de förtydligade barnperspektivet så att socialtjänstens insatser anpassas för barn utifrån deras behov. 

I arbetet med nya lagen har FaCO uttagits till att vara remissinstans. Vi har fått yttra oss om de förslag som arbetats fram. Målen i nya lagen är bland annat att den ska ”främja en hållbar socialtjänst, avskaffa fattigdomen och att säkerställa hälsosamt liv och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar.”

regeringens hemsida hittar du hela underlaget samt andras remissvar.