Handboken

FaCO´s handbok

Det är mycket att tänka på vid ett uppdrag, frågor uppkommer säkerligen efter ett tag som man kanske inte haft möjlighet att förutse.

Handboken är till för att erbjuda information och stöd för att du ska kunna känna dig bekväm och professionell i din roll. Vår strävan har varit att ta upp det mesta som gäller för familjehemsföräldrar, jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.

Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar vi olika begrepp som kan vara bra att känna till. Vi berättar om rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser.

Därtill kan du läsa om lagar och paragrafer och som bilagor erbjuder vi bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.

Handboken består idag av mer än 150 sidor, inklusive bilagor.

Några av rubrikerna i Handboken

 • ABC-fakta
 • Bra att tänka på inför uppdragen
 • Beskrivningar av de olika uppdragen
 • Barns behov – anknytning och umgänge
 • Utbildning och handledning
 • Ekonomi
 • Avtal
 • Genomförandeplan
 • Försäkring
 • Vårdnadsöverflyttning
 • Avslutning av familjehemsvård

Beställ Handboken idag!

I dag finns handboken endast på nätet. Detta för att den alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.

Som medlem får du koden till det förmånliga priset 140,- (450,- för icke medlemmar), vilket är en engångssumma. Handboken uppdateras kontinuerligt och på det viset har du alltid tillgång till aktuell information.

Beställa handboken


Om du redan har handboken så kan du skriva in koden här.