Händer i FaCO

Stödverksamheten inom FaCO pågår dagligen. Många hör av sig till oss för råd, stöd och annan hjälp. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

Vi gör även detta:

  • FaCO´s riksläger den 30 maj-2 juni 2019 i Uskavi, Nora.
    På lägergården vid sjön Usken utanför Nora, träffas placerade och biologiska barn tillsammans med sina familjehem för att umgås under lättsamma former. Läs mer…
  • medverkar i referensgrupp i Framtidens socialtjänst/ Statens offentliga utredningar.
  • har deltagit i Socialstyrelsens enkätundersökning. Frågor om stödmaterial inom familjehemsvården gällande umgänge mellan familjehemsplacerade barn och barnets föräldrar.
  • deltar i kunskapsmyndigheterna Forte och SBUs enkätundersökning för att ringa in områden för forskningen de närmaste 10 åren. Forskningen ska ge stöd till socialtjänsten och svara på frågan ”gör vi rätt saker”.
  • deltar i Brittiska fosterhemsforskningen.
  • handledningsgrupp startas i Västerås. Handledningen är kostnadsfri för medlemmar.