Händer i FaCO

Stödverksamheten inom FaCO pågår dagligen. Många hör av sig till oss för råd, stöd och annan hjälp. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

Vi gör även detta:

  • medverkar i referensgrupp i Framtidens socialtjänst/ Statens offentliga utredningar.
  • har deltagit i Socialstyrelsens enkätundersökning. Frågor om stödmaterial inom familjehemsvården gällande umgänge mellan familjehemsplacerade barn och barnets föräldrar.
  • deltar i kunskapsmyndigheterna Forte och SBUs enkätundersökning för att ringa in områden för forskningen de närmaste 10 åren. Forskningen ska ge stöd till socialtjänsten och svara på frågan ”gör vi rätt saker”.
  • deltar i Brittiska fosterhemsforskningen.

18 oktober 2020
Bowlingträff i Borlänge

Alla familjehem/jourhem är varmt välkomna till Chrilles Bowling i Maserhallen söndagen den 18/10 kl 14.45 så vi hinner snöra skorna.
15.00 Bowling
16.00 Tacobuffe och FaCO prat.
Kostnad: 250 kr/person. Som om medlem i FaCO får alla barn 100kr i rabatt, övriga familjehem betalar fullpris.
Anmälan: OSA senast 14/10 till ann.lilius@faco.nu.
Först till kvarn gäller och vi följer FHM rekommendationer.


1 oktober 2020
Öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga

Socialutskottet, Sveriges Riksdag bjöd in FaCO att delta i offentlig utfrågning
-Ökad trygghet för placerade barn och unga
Utfrågningen kan ses på Riksdagens webb. Vårt anförande är ca 2 timmar in i klippet. Anneli Abrahamsson och Catarina Ekervall representerar FaCO.


1 oktober 2020
Nätverket för Barnkonventionen
FaCO deltar i medlemsmöte med Nätverket för Barnkonventionen. Mötet inleds med information från Nätverkets AU. Maria Olausson, jurist vid Skolverket och Karin Ödquist Drackner, jurist vid UNICEF talade om Barnkonventionen i praktiken nu när den blivit lag och processen kring FN:s Barnrättskommittés granskning av hur Sverige efterlever lagen.
FaCO:s representant var Catarina Ekervall.