Händer i FaCO

Stödverksamheten inom FaCO pågår dagligen. Många hör av sig till oss för råd, stöd och annan hjälp. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

Vi gör även detta:

  • medverkar i referensgrupp i Framtidens socialtjänst/ Statens offentliga utredningar.
  • har deltagit i Socialstyrelsens enkätundersökning. Frågor om stödmaterial inom familjehemsvården gällande umgänge mellan familjehemsplacerade barn och barnets föräldrar.
  • deltar i kunskapsmyndigheterna Forte och SBUs enkätundersökning för att ringa in områden för forskningen de närmaste 10 åren. Forskningen ska ge stöd till socialtjänsten och svara på frågan ”gör vi rätt saker”.
  • deltar i Brittiska fosterhemsforskningen.

13-16 maj 2021
FaCO´s årliga riksläger i Uskavi. Vi får tyvärr ställa in pga pandemin.

20 mars 2021
FaCO håller sitt årliga årsmöte fysiskt och digitalt.


2 januari 2021
FaCO har lämnat in remissvar på Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag


23-24 november
FaCO deltar på Barnrättsdagarna som i år sker digitalt.


9 november
FaCO deltog IVO´s dialogforum för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.


6 november 2020
Vi får många frågor om umgänge och covid-19. I april ställde vi frågan till Socialstyrelsen “Hur ser ni på frågan om umgängen i dessa tider? Deras svar kan du läsa här.


1 oktober 2020
FaCO deltar i Öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga


1 oktober 2020
FaCO deltar i medlemsmöte med Nätverket för Barnkonventionen


9 november 2020
IVO´s dialogforum
FaCO deltog IVO´s dialogforum för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare.


18 oktober 2020
Bowlingträff i Borlänge

Alla familjehem/jourhem är varmt välkomna till Chrilles Bowling i Maserhallen söndagen den 18/10 kl 14.45 så vi hinner snöra skorna.
15.00 Bowling
16.00 Tacobuffe och FaCO prat.
Kostnad: 250 kr/person. Som om medlem i FaCO får alla barn 100kr i rabatt, övriga familjehem betalar fullpris.
Anmälan: OSA senast 14/10 till ann.lilius@faco.nu.
Först till kvarn gäller och vi följer FHM rekommendationer.


1 oktober 2020
Öppen utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga

Socialutskottet, Sveriges Riksdag bjöd in FaCO att delta i offentlig utfrågning
-Ökad trygghet för placerade barn och unga
Utfrågningen kan ses på Riksdagens webb. Vårt anförande är ca 2 timmar in i klippet. Anneli Abrahamsson och Catarina Ekervall representerar FaCO.


1 oktober 2020
Nätverket för Barnkonventionen
FaCO deltar i medlemsmöte med Nätverket för Barnkonventionen. Mötet inleds med information från Nätverkets AU. Maria Olausson, jurist vid Skolverket och Karin Ödquist Drackner, jurist vid UNICEF talade om Barnkonventionen i praktiken nu när den blivit lag och processen kring FN:s Barnrättskommittés granskning av hur Sverige efterlever lagen.
FaCO:s representant var Catarina Ekervall.


23 maj 2020
FaCO´s årsmöte
Årets möte fick hållas via webben. Vi var en glad skara människor som arbetade sig igenom agendan. Anneli Abrahamsson höll i klubban och tackade för visat intresse och välkomnade alla till nästa årsmöte 2021.


21-24 maj 2020
Riksläger i Uskavi


Kristihimmelsfärds helgen är vikt till träff med familjehem där både biologiska och placerade barn/ungdomar är med. Vi umgås under lättsamma former, och man väljer om man vill boka stuga (begränsat antal, så först till kvarn gäller!), bo i Masmästaren (enkel vandrarhemsstandard med toalett/dusch i korridor och 4/2 bäddsrum), eller om man har husvagn/husbil, boka elstolpe.

Årets riksläger fick tyvärr ställas in på grund av Covid-19.


5 april 2020
FaCO rådfrågar Socialstyrelsen om umgänge
Vi får många frågor från oroliga familjehem om umgängen i Covid-19 tider. Vi märker att socialtjänsterna agerar olika, några avråder från fysiska umgängen och man hittar andra sätt att “träffas” exempelvis skype, medan andra kör på som vanligt. Läs mer…


19 februari 2020
Utredningen Framtidens Socialtjänst
FaCO medverkar på referensgruppmöte på regeringskansliet gällande “Utredningen Framtidens Socialtjänst”.