Händer i FaCO

Stödverksamheten inom FaCO pågår dagligen. Det är ca 25 familjehem som hört av sig via mail eller telefon för råd, stöd och annan hjälp under september månad. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

Vi gör även detta:

 • kongressen 2019 kommer att hållas i Örebro söndagen den 12 maj. Under lördagen så hålls en heldagsföreläsning/utbildning med Åsa Schill från Family-Lab.
 • boka redan nu in FaCO´s riksläger den 30 maj-2 juni 2019 i Uskavi, Nora.
  På lägergården vid sjön Usken utanför Nora, träffas placerade och biologiska barn tillsammans med sina familjehem för att umgås under lättsamma former.
  Mer information angående boende, priser m.m. kommer senare.
  VÄLKOMNA hälsar FaCO genom Annsan Palmborg. Vid frågor kontakta mig på tel: 076-130 30 55 och skicka gärna ett sms med namn och att det gäller lägret, så hör jag av mig så fort jag kan.
 • styrelsen har haft arbetsmöte i Uppsala för att dra upp riktlinjer för aktiviteter och engagemang under 2019.
 • medverkar i referensgrupp i Framtidens socialtjänst/ Statens offentliga utredningar.
 • har deltagit i Socialstyrelsens enkätundersökning. Frågor om stödmaterial inom familjehemsvården gällande umgänge mellan familjehemsplacerade barn och barnets föräldrar.
 • deltar i kunskapsmyndigheterna Forte och SBUs enkätundersökning för att ringa in områden för forskningen de närmaste 10 åren. Forskningen ska ge stöd till socialtjänsten och svara på frågan ”gör vi rätt saker”.
 • deltar i Brittiska fosterhemsforskningen.
 • Västmanland – Uppland fortsätter med familjehemsträffar varje tisdag.
 • handledningsgrupp startas i Västerås. Handledningen är kostnadsfri för medlemmar.