Information ersättningar 2022Sveriges Kommuner och Regioner ger varje år ut rekommendationer för bl.a familjehemsvården. Den 1/1 ska ersättningen höjas om man har det inskrivet i avtalet. Annars får man själv säga upp avtalet för omförhandling.

Arvodet höjs i år med 2,3 %. Omkostnaden följer prisbasbeloppet som i år är 47 600 kr.

Om inte ökningen är med på utbetalningen i januari kan det bero på att ni får ersättningen i efterskott. Då ska ökningen finnas med från och med februari.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida där du hittar följande cirkulär för 2022:
21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022
21:40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022
21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022

Om du vill läsa rekommendationerna för 2021 så finns de på SKR´s hemsida.

Fler rekommendationer kring ekonomi finns i cirkulär cirkulär 08:81. (Cirkuläret är gammalt men delar av rekommendationerna är fortfarande aktuella, dock inte ersättningsnivåerna.)

I vår handbok kan du även hitta information om bl.a. rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser och mycket annat som kan vara bra att veta vid ett uppdrag.