Information ersättningar 2023Sveriges Kommuner och Regioner ger varje år ut rekommendationer för bl.a familjehemsvården. Den 1/1 ska ersättningen höjas om man har det inskrivet i avtalet. Annars får man själv säga upp avtalet för omförhandling.

Om inte ökningen är med på utbetalningen i januari kan det bero på att ni får ersättningen i efterskott. Då ska ökningen finnas med från och med februari.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida där du hittar följande cirkulär för 2023:

22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2023
22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023
22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023


Om du vill läsa rekommendationerna för 2022 så finns de på SKR´s hemsida.

I vår handbok kan du även hitta information om bl.a. rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser och mycket annat som kan vara bra att veta vid ett uppdrag.