Information ersättningar 2019

Information ersättningar 2019

Nytt år och dags att kolla ersättningarna för uppdragen. Den 1/1 varje år ska ersättningen höjas om man har det inskrivet i avtalet. Annars får man själv säga upp avtalet för omförhandling.

Arvodet höjs i år med 2,3 %. Omkostnaden följer prisbasbeloppet som i år är 46 500 kr.

I år är % -satsen höjd till 110 % för barn 0- 12 år och högsta till 155 % . 13-19 år är lägsta 125 % och högsta 175 %.
Kan vara högre ersättning, men det måste då finnas en specifikation för att få göra skatteavdrag på hela omkostnadssumman. Den tidigare rekommendationen från SKL att varje uppdragstagare skulle kompenseras med 130 kr/månad, har tagits bort helt.

Arvodet kan vara hur högt som helst och ska beräknas på placeringens vårdbehov.
Exempel på uträkning av omkostnadsersättningen:
46 500 * 110 % = 51150/12 månader = 4263 som är lägsta för 0-12 år.
Ta också med i beräkningen att studiebidraget inte utbetalas årets alla månader som barnbidraget gör. Så lägg till omkostnaden för de uteblivna månaderna på uträkningen.

Om inte ökningen är med på utbetalningen i januari kan det bero på att ni får ersättningen i efterskott. Då ska ökningen finnas med från och med februari.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida där du hittar följande cirkulär för 2019:
18:60 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
18:62 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS

Fler rekommendationer kring ekonomi finns i cirkulär cirkulär 08:81. (Cirkuläret är gammalt men delar av rekommendationerna är fortfarande aktuella, dock inte ersättningsnivåerna.)

I vår handbok kan du även hitta information om bl.a. rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser och mycket annat som kan vara bra att veta vid ett uppdrag.