Information ersättningar 2020Nytt år och dags att kolla ersättningarna för uppdragen. Den 1/1 varje år ska ersättningen höjas om man har det inskrivet i avtalet. Annars får man själv säga upp avtalet för omförhandling.

Arvodet höjs i år med 2,3 %. Omkostnaden följer prisbasbeloppet som i år är 47 300 kr.

% -satsen för barn 0- 12 år är lägst 110 % och högst 155 % . 13-19 år är lägsta 125 % och högsta 175 %.
Kan vara högre ersättning, men det måste då finnas en specifikation för att få göra skatteavdrag på hela omkostnadssumman. Den tidigare rekommendationen från SKR att varje uppdragstagare skulle kompenseras med 130 kr/månad, har tagits bort helt.

Exempel på uträkning av omkostnadsersättningen:
47 300 * 110 % = 52030/12 månader = 4 336 kr som är lägsta för 0-12 år.
Ta också med i beräkningen att studiebidraget inte utbetalas årets alla månader som barnbidraget gör. Så lägg till omkostnaden för de uteblivna månaderna på uträkningen.

Arvodet kan vara hur högt som helst och ska beräknas på placeringens vårdbehov.

Om inte ökningen är med på utbetalningen i januari kan det bero på att ni får ersättningen i efterskott. Då ska ökningen finnas med från och med februari.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida där du hittar följande cirkulär för 2020:
19:44 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
19:45 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
19:45 Ersättning för kontaktfamilj/stödfamilj och kontaktpersoner enligt LSS

Fler rekommendationer kring ekonomi finns i cirkulär cirkulär 08:81. (Cirkuläret är gammalt men delar av rekommendationerna är fortfarande aktuella, dock inte ersättningsnivåerna.)

I vår handbok kan du även hitta information om bl.a. rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser och mycket annat som kan vara bra att veta vid ett uppdrag.