Länkar

AFO – Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn
Attention – intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Autism- och Aspergerförbundet
Autismforum – Autism och Asperger
Barnombudsmannen
Barnpolitik i Sverige
BBiC – Barns behov i centrum
BRIS
Ersättningsrekommendationer – varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem/jourhem.
Familjehemsbanken – mötesplatsen för familjehem och handläggare
familjehemmet.se – en informationssida för dig som funderar på att blir familjehem, jourhem och kontaktfamilj.
FAS – föreningen – föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.
FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föräldrakraft – Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd
Knas hemma – Knas hemma är en ideell förening som drivs av barn och unga som är eller har varit placerade. De arbetar bland annat med att sprida kunskap och utbilda socialtjänst, familjehem och andra som möter dessa barn och unga.
MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Rädda Barnen
SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stiftelsen Allmänna barnhuset
Tillsyn IVO – Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a.  verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.
IVO har även gett ut broschyren “Du har rätt” som vänder sig till placerade barn och unga.

Vårdnadsöverflyttning
Svenska kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär 2003:48 – Stärkt skydd för barn i utsatta situationer cirkulär

Socialstyrelsen/Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem – Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53 ” Stärkt skydd till barn i utsatta situationer”
Om barnet behöver ny vårdnadshavare