Lära av barn och unga i familjehemMaterial för familjehemsträffar och utbildningsdagar

Det som har saknats i tidigare utbildningar för familjehem är hur de placerade och biologiska barnen upplever att leva och växa upp i familjehem. Barn är oftast lojala mot sina föräldrar när de svarar på en fråga man ställer dem. I vår bok har de fått tänka sig in i en given situation och de har fått svara anonymt. De har då kunnat svara uppriktigt och utan att tänka på vad föräldrarna eller familjehemsföräldrarna förväntar sig för svar.
Lära av barn och unga i familjehem

Målet med detta studiematerial är att lyfta fram barn och ungas åsikter, det ska vara ett material som är gångbart över tid och som riktar sig till alla familjehem, både nya och erfarna, småbarns- och tonårsföräldrar. Det är ett studiematerial som man kan använda rikstäckande i samarbete med organisationer, kommuner och studieförbund.

Studiematerialet består av två lättlästa böcker. ”Familjehem” som lätt engagerar och får familjehem att le igenkännande, och dels ”Barn och unga i familjehem” som förmedlar barns och ungdomars tankar och åsikter om vanligt förekommande episoder i familjehem.

Layout 1Familjehem

“En dag är det ingen som hämtar Anton, snart 7 år, från fritids. Lena ser ingen annan lösning än att ta med pojken hem till sig. Plötsligt förändras livet för dem båda. Anton blir placerad i Lenas familj, och deras vardag blir aldrig mer sig lik!”

Boken ”Familjehem” speglar bl.a. många av de svårigheter ett familjehem kan uppleva, och berättar också om lilla fosterbarnet Antons utanförskap i familjen, trots att han får det mesta av familjens tid och engagemang. Det är en påhittad, men realistisk berättelse om ett familjehem som gör så gott det kan, men ändå inte räcker till.

Boken ska sprida en realistisk syn på hur komplex problematiken är inom familjehemsvården och då med fokus på barnen och de unga. Det är ofta många olika aktörer runt ett placerat barn, det biologiska nätverket, skola BUP, handläggare m.fl. och samarbetet fungerar tyvärr ofta dåligt. Boken kan läsas fristående som en roman och vår målsättning är att även nå ut till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med medlemmarna i ett familjehem.

Barn och unga i familjehem

”Barn och unga i familjehem” innehåller tio berättelser med frågeställningar riktade till barn.Barn-och-unga-i-familjehem Efter varje avsnitt finns också svar på intervjuer med barn.

Denna bok ska familjehemsföräldrar, även de som inte varit delaktiga i projektet, kunna läsa för och med sina egna och sina placerade barn och unga för att få höra deras åsikter och tankar runt familjehemmens vardagssituationer i både stort och smått. Det bör kunna leda till reflektioner och diskussioner i familjehemmet utifrån barnens åsikter och syn på sin situation.

Vill du beställa böckerna?

Böckerna ”Familjehem” och ”Barn och unga i familjehem” säljes till paketpriset 250:- inkl. porto. Vill du endast köpa ”Familjehem” kostar den 190:-, ”Barn och unga i familjehem” kostar 70:- inkl. porto. Betalning per faktura.

Har du frågor? Maila till oss på mejla@faco.nu.

Beställningsformulär

  Familjehem

  Barn och unga i familjehem

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Postadress (obligatorisk)

  E-post (obligatoriskt)

  Fakturan skickas via e-post. Om du av någon anledning inte kan ta emot fakturor via e-post, ange detta i meddelanderutan.

  Ditt meddelande (ange eventuell fakturadress här)