Så här behandlar vi dina uppgifter

Nya regler hur personuppgifter ska hanteras

Den 25 maj 2018 började det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter.

FaCO, Familjevårdens Centralorganisation har ett lösenordsskyddat medlemsregister. Det är två personer som har tillgång till det, medlemsansvarig och kassör. I medlemsregistret finns endast namn, adress och eventuell mailadress och telefonnummer registrerat. Det används endast i syfte att skicka ut vår medlemstidning, kallelser till möten och inbjudan till aktiviteter och annan medlemsinformation.

Om inte medlemsavgiften betalas gallras alla uppgifter ut två år efter sista medlemsavgiften är betald. Namn och adresser lämnas inte ut till annan part.

Mer om det nya regelverket finns att läsa på Dataskyddsinspektionens hemsida.

Styrelsen för FaCO, Familjevårdens Centralorganisation