Styrelsearbete

Berätta!

  För- och efternamn

  Din e-postadress

  I vilket län bor du?

  Hur länge har du varit uppdragstagare?

  Vilka olika uppdrag har du haft? (t.ex. familjehem, kontaktfamilj, behandlingsfamilj)

  Finns det något som ditt hjärta klappar lite extra för?

  Varför vill du vara med i FaCO´s styrelse?