Tre snabba frågor

Vi har påbörjat ett arbete där vi vill fokusera på alla vi som jobbar för att ge utsatta barn och ungdomar en andra chans. Vi vill därför gärna ha din syn på din vardag tillsammans med “andras barn”.

Hoppas du har tid att svara på frågorna och förtydliga gärna ditt ja eller nej för att fördjupa vår förståelse av din situation. Svaren kommer att publiceras i kommande nummer av Familjehemsnytt.

Tack!

Varma hälsningar
Vi i FaCO´s styrelse

 


Har du i ditt uppdrag märkt av att barnkonventionen blivit lag?
JaNej


Känner du att du får det stöd som du behöver i ditt uppdrag?
JaNej


Har Covid 19 påverkat ditt uppdrag?
JaNej


Vill du att vi återkopplar till dig eller lämna ett meddelande till oss, så kan du göra det här.

Namn

E-post

Meddelande